بهداشت دهان و دندان

مغلطه کلی گویی شتابزده (Hasty Generalization) ، مغلطه به زبان آدمیزاد (125)

تعریف: مغلطه کلی گویی شتابزده موقعی پیش می آید که شخصی با توسل به نمونه ای کوچک و ناکافی نتیجه گیری کند و آماری را که به موقعیت عادی یا معمول ارتباط نزدیک تری دارد نادیده بگیرد.

18 بهمن 1398

چیریچ: گریه نمی کنیم و باید کار کرد

سرمربی تیم ملی واترپلوی ایران با اشاره به شرایط سخت تیم ملی واترپلوی ایران مسبت به سال گذشته، گفت: شرایط مالی سخت در ایران سراسری است، گریه نمی کنیم و تنها باید کار کنیم تا بهترین نتیجه کسب گردد.

12 آذر 1398

عجیب ترین رسوم کشور های دنیا

رسوم خاصی در بعضی کشورها وجود دارد که برای بقیه مردم جهان عجیب و غیر قابل درک به نظر می رسد.

18 مرداد 1398